20 April 2024

Vereniging of stichting, is administratie een plicht?

De administratie van uw vereniging of stichting

Het klinkt zwaar, maar ook als vereniging of stichting bent u administratieplichtig, ongeacht of u belastingplichtig bent of niet. Het woord plicht heeft een wat negatieve bijsmaak. Een vereniging of stichting heeft een vrijwillig karakter en dan komen er toch plichten bij kijken. Maar zie het op deze manier, met een goede administratie kunt u aantonen dat de gelden en het vertrouwen aan u goed besteed zijn.

Het bijhouden van deze administratie vergt veel tijd en de nodige kennis. Niet iedereen beschikt over voldoende tijd of diepgaande kennis. Daarnaast bent u een vereniging of stichting gestart vanuit een passie voor een bepaald doel, daar valt de administratie vaak niet onder.  En hoe organiseert u de thuisbasis? Veel organisaties beschikken niet over een kantoor met de daarbij behorende faciliteiten. Laten wij u nu een complete oplossing voor u hebben! H & v Z beschikt over gedegen kennis en ervaring om verenigingen en stichtingen de helpende hand te bieden bij hun administratie.

De helpende hand voor uw vereniging of stichting.

De helpende hand voor uw vereniging of stichting.

De helpende hand voor uw vereniging of stichting

Wij bieden ondersteuning voor uw organisatie bij de volgende zaken:

 • Bestuursondersteuning
 • Secretariële diensten
 • Financiële administratie
 • Marketing en communicatie

Bestuursondersteuning voor uw vereniging of stichting

Een vereniging of stichting valt of staat met een goed bestuur. Het is een prettig gevoel dat een bestuur terug kan vallen op een partij die de nodige ondersteuning of een adviserende rol kan bieden.U kunt op ons terug vallen bij:

 • subsidie aanvragen en afrekeningen
 • beleidsplannen
 • facilitaire vraagstukken
 • onderlinge geschillen
 • verslaglegging vanuit het bestuur.

Secretariële diensten voor uw vereniging of stichting

Wie draagt zorg voor goede communicatie, organisatie en ledenadministratie? Een spin in het web voor al deze taken is geen overbodige luxe. Wij bieden u de volgende diensten:

 • organisatie van vergaderingen en bijeenkomsten
 • notuleer service
 • correspondentie en mailings
 • relatiebeheer.

Financiële administratie voor uw vereniging of stichting

U ontvangt gelden en hoe worden deze besteed? Ontvangt u voldoende gelden om voort te bestaan? Kan het uitgavepatroon beter of voordeliger? Enkele vragen waar stichtingen en verenigingen tegenaan kunnen lopen. Om opheldering te verschaffen kunnen wij u van dienst zijn bij de volgende taken:

 • inrichten en bijhouden van uw boekhouding
 • facturatie en debiteurenbeheer
 • opstellen van de begroting
 • jaarverslaglegging
 • fiscaal advies
 • advies vergoedingen
 • advies overig financieel beleid.

Marketing en communicatie voor uw vereniging of stichting

Hoe vergaart u bekendheid en hoe trekt u leden? Wat wilt u uitstralen naar uw doelgroep? Word geen slapende organisatie. Ook een vereniging of stichting kan niet zonder social media! Wij verzorgen een breed pakket aan communicatieve diensten:

In goede handen bij H & v Z

In goede handen bij H & v Z

 • ontwikkeling en advies huisstijl
 • opstellen, inrichten en onderhoud website
 • samenstellen en opmaak brochures
 • schrijven van blogs
 • aanschaf relatiegeschenken.

Of het nu om een Vereniging van Eigenaren, sportvereniging of een stichting met een maatschappelijk, sociaal of ideëel doel gaat, bij H & v Z Administratieve Dienstverlening bent u in goede handen!

Notuleren uitbesteden? Dat kan!

Waarom notuleren?

Door goed te notuleren legt u vast wat er tijdens een vergadering besproken is. Niemand vergadert alleen voor de gezelligheid. Het is van belang dat men na afloop van een vergadering een duidelijk overzicht heeft van wat er besloten is, hoe de taken verdeeld zijn en wat de stand van zaken is.

Goede redenen om het notuleren uit te besteden

Als u actief deel wilt nemen aan een vergadering, wilt u zich daar volledig op kunnen focussen. Het is niet prettig als u afgeleid wordt omdat u moet meeschrijven. Notuleren en het uitwerken van het verslag is een tijdrovende klus. Hoe langer u dit voor u uitschuift, hoe verder de informatie wegzakt. Ook is het een specialistische taak om een onpartijdig, overzichtelijk en volledig verslag te schrijven. Wat is er dan prettiger dan dat u iemand kunt inschakelen die deze taak uit handen neemt?

notuleren_een_vak_apart_H&vZBesteed het uit aan ons:

 • Beschikbaar buiten reguliere kantooruren
 • Onpartijdig
 • Brede ervaring met diverse organisaties
 • Verslag op maat: woordelijk, samenvattend of actie/besluitenlijst
 • Specialist in verslaglegging
 • Scherp uurtarief.

 Meer dan notuleren

Naast het notuleren kunnen wij u ook ondersteunen bij de organisatie van uw vergadering en/of bijeenkomst.

U kunt hierbij denken aan:

 • Samenstellen agenda
 • Opstellen van adressenlijsten
 • Uitwerken en verzenden van de uitnodigingen
 • Opstellen van volmachten, deelnamelijsten, naambordjes etcetera
 • Reserveren van de ruimte en/of faciliteiten
 • Verspreiding van de verslagen.

Welke vergadering dan ook: Algemene Ledenvergadering, bestuursvergadering, personeel -en managementvergadering of functioneringsgesprek, u kunt een beroep op ons doen!

 

 

Begrotingen bij ondernemingsplan

Begrotingen financieel plan

Wanneer je een onderneming wilt starten is het goed om een ondernemingsplan op te stellen. Door dit plan krijgt een ondernemer zelf inzicht in de kansen en bedreigingen voor de ondernemer en zijn bedrijf. Een onderdeel van het ondernemingsplan is het financiële plan. Zeker wanneer je geld wilt lenen om de opstart van een bedrijf te financieren is een financieel plan onmisbaar. Een financieel plan bestaat uit een aantal begrotingen:

 • Investeringsbegroting
 • Financieringsbegroting
 • Exploitatiebegroting
 • Liquiditeitsbegroting

Daarnaast is het verstandig om voor jezelf een persoonlijke begroting op te stellen om inzichtelijk te krijgen hoeveel geld je privé nodig hebt. Daardoor weet je wat je minimaal moet omzetten om privé rond te kunnen komen.

De investeringsbegroting

Welke investeringen heb je minimaal nodig om je bedrijf te kunnen starten? Met de investeringsbegroting zet je op een rij welke investeringen noodzakelijk zijn en welke vooruit geschoven kunnen worden. Een investeringsbegroting bestaat uit:

 • Vaste activa (middelen langer dan een jaar in de onderneming).
 • Vlottende activa (middelen korter dan een jaar in de onderneming).
 • Liquide middelen (middelen die je direct kunt aanwenden om betalingen te verrichten).
 • Openings- en aanloopuitgaven (kosten die slechts éénmaal gemaakt worden tijdens de opstart van de onderneming).

De financieringsbegroting

In de financieringsbegroting neem je op hoe je de benodigde investeringen gaat financieren. Een financieringsbegroting bestaat uit:

 • Eigen vermogen (investeringen die je zelf financiert).
 • Lang vreemd vermogen (langlopende leningen bij zakelijke financiers).
 • Kort vreemd vermogen (kortlopende leningen bij zakelijke financiers).

De exploitatiebegroting

Met de exploitatiebegroting geef je de verwachtingen weer in de nabije toekomst. Door deze begroting wordt duidelijk welke omzet je minimaal moet behalen om de kosten te dekken. De exploitatiebegroting bestaat uit:

 • Omzet (wat verwacht je om te zetten).
 • Inkoop (de inkoopkosten).
 • Bedrijfskosten (kosten die je maakt voor het voortbrengen van omzet).

De liquiditeitsbegroting

Door de liquiditeitsbegroting wordt duidelijk hoeveel inkomsten en uitgaven je per kwartaal hebt. Het kan zijn dat je voor een bepaalde periode extra geld nodig hebt, maar ook er kunnen ook periodes zijn wanneer het gunstig is voor investeringen. De liquiditeitsbegroting bestaat uit:

 • Een beginsaldo.
 • Ontvangsten.
 • Uitgaven.

Hulp nodig?

Uiteraard kun je het opstellen van een ondernemingsplan ook aan ons uitbesteden, wij doen het graag voor je!

Heb je vragen? Neem vrijblijvend contact op: