15 July 2024

Begrotingen bij ondernemingsplan

Begrotingen financieel plan

Wanneer je een onderneming wilt starten is het goed om een ondernemingsplan op te stellen. Door dit plan krijgt een ondernemer zelf inzicht in de kansen en bedreigingen voor de ondernemer en zijn bedrijf. Een onderdeel van het ondernemingsplan is het financiële plan. Zeker wanneer je geld wilt lenen om de opstart van een bedrijf te financieren is een financieel plan onmisbaar. Een financieel plan bestaat uit een aantal begrotingen:

 • Investeringsbegroting
 • Financieringsbegroting
 • Exploitatiebegroting
 • Liquiditeitsbegroting

Daarnaast is het verstandig om voor jezelf een persoonlijke begroting op te stellen om inzichtelijk te krijgen hoeveel geld je privé nodig hebt. Daardoor weet je wat je minimaal moet omzetten om privé rond te kunnen komen.

De investeringsbegroting

Welke investeringen heb je minimaal nodig om je bedrijf te kunnen starten? Met de investeringsbegroting zet je op een rij welke investeringen noodzakelijk zijn en welke vooruit geschoven kunnen worden. Een investeringsbegroting bestaat uit:

 • Vaste activa (middelen langer dan een jaar in de onderneming).
 • Vlottende activa (middelen korter dan een jaar in de onderneming).
 • Liquide middelen (middelen die je direct kunt aanwenden om betalingen te verrichten).
 • Openings- en aanloopuitgaven (kosten die slechts éénmaal gemaakt worden tijdens de opstart van de onderneming).

De financieringsbegroting

In de financieringsbegroting neem je op hoe je de benodigde investeringen gaat financieren. Een financieringsbegroting bestaat uit:

 • Eigen vermogen (investeringen die je zelf financiert).
 • Lang vreemd vermogen (langlopende leningen bij zakelijke financiers).
 • Kort vreemd vermogen (kortlopende leningen bij zakelijke financiers).

De exploitatiebegroting

Met de exploitatiebegroting geef je de verwachtingen weer in de nabije toekomst. Door deze begroting wordt duidelijk welke omzet je minimaal moet behalen om de kosten te dekken. De exploitatiebegroting bestaat uit:

 • Omzet (wat verwacht je om te zetten).
 • Inkoop (de inkoopkosten).
 • Bedrijfskosten (kosten die je maakt voor het voortbrengen van omzet).

De liquiditeitsbegroting

Door de liquiditeitsbegroting wordt duidelijk hoeveel inkomsten en uitgaven je per kwartaal hebt. Het kan zijn dat je voor een bepaalde periode extra geld nodig hebt, maar ook er kunnen ook periodes zijn wanneer het gunstig is voor investeringen. De liquiditeitsbegroting bestaat uit:

 • Een beginsaldo.
 • Ontvangsten.
 • Uitgaven.

Hulp nodig?

Uiteraard kun je het opstellen van een ondernemingsplan ook aan ons uitbesteden, wij doen het graag voor je!

Heb je vragen? Neem vrijblijvend contact op: