5 December 2023

Subsidieregeling praktijkleren


Subsidieregeling voor bedrijven

Bedrijven die erkend leerbedrijf zijn en die vanaf 1 januari 2014 een praktijk -of een werkleerplaats bieden aan deelnemers in diverse onderwijssectoren kunnen subsidie aanvragen. Let op: u heeft nog 2 weken voor de aanvraag! [Read more…]