5 December 2023

Subsidieregeling praktijkleren


Subsidieregeling voor bedrijven

Bedrijven die erkend leerbedrijf zijn en die vanaf 1 januari 2014 een praktijk -of een werkleerplaats bieden aan deelnemers in diverse onderwijssectoren kunnen subsidie aanvragen. Let op: u heeft nog 2 weken voor de aanvraag!

De Subsidieregeling

Op 1 januari 2014 trad de Subsidieregeling praktijkleren in werking. Deze regeling geldt als vervanging voor de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen (WVA) voor het onderwijsdeel.

Voorwaarden subsidie

  • U bent een erkend leerbedrijf (vmbo/mbo) of door de onderwijsinstelling aangemerkt als bedrijf/organisatie die een goede begeleiding geeft.
  • Opleidingsbedrijven die ook erkend leerbedrijf zijn in de sector Techniek kunnen in 2014 éénmalig ook een deelaanvraag over de eerste 13 weken van 2014 indienen.
  • U werkt op basis van een geldige (praktijkleer)overeenkomst.
  • De beroepsopleiding van de leerling/student/deelnemer valt onder de gedefinieerde sectoren die onder deze subsidieregeling zijn aangewezen.
  • De beroepsopleiding is diplomagericht en is opgenomen in het Crebo of CROHO bij DUO.
  • De beroepsopleiding voldoet aan de kwaliteitsnormen die de betreffende onderwijswetgeving voorschrijft.

Digitaal indienen

Via het eLoket kunt u de aanvraag voor de subsidieregeling digitaal indienen. Voor deze aanvraag is een eHerkenningsmiddel nodig, dit is een digitale toegangssleutel van de overheid. U heeft een eHerkenning niveau 1 nodig. Deze aanvraag neemt 1 tot 7 werkdagen in beslag. Zonder eHerkenning is het niet mogelijk uw aanvraag digitaal via het e-loket in te dienen. Vraag deze dus tijdig aan!

http://www.rvo.nl/digitaal-indienen/eloket

Heeft u geen tijd om dit zelf te regelen, maar wilt u wel gebruik maken van de subsidieregeling? Wij regelen het graag voor u! Neem vrijblijvend contact met ons op:

H&vZ Administratieve Dienstverlening
Graaf Leopoldlaan 40, 3434 SK, Nieuwegein
Telefoonnummer: 06-212 24 032 of 06-109 34 597
 

Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, Subsidieregeling praktijkleren: http://www.rvo.nl