15 July 2024

Notuleren uitbesteden? Dat kan!

Waarom notuleren?

Door goed te notuleren legt u vast wat er tijdens een vergadering besproken is. Niemand vergadert alleen voor de gezelligheid. Het is van belang dat men na afloop van een vergadering een duidelijk overzicht heeft van wat er besloten is, hoe de taken verdeeld zijn en wat de stand van zaken is.

Goede redenen om het notuleren uit te besteden

Als u actief deel wilt nemen aan een vergadering, wilt u zich daar volledig op kunnen focussen. Het is niet prettig als u afgeleid wordt omdat u moet meeschrijven. Notuleren en het uitwerken van het verslag is een tijdrovende klus. Hoe langer u dit voor u uitschuift, hoe verder de informatie wegzakt. Ook is het een specialistische taak om een onpartijdig, overzichtelijk en volledig verslag te schrijven. Wat is er dan prettiger dan dat u iemand kunt inschakelen die deze taak uit handen neemt?

notuleren_een_vak_apart_H&vZBesteed het uit aan ons:

 • Beschikbaar buiten reguliere kantooruren
 • Onpartijdig
 • Brede ervaring met diverse organisaties
 • Verslag op maat: woordelijk, samenvattend of actie/besluitenlijst
 • Specialist in verslaglegging
 • Scherp uurtarief.

 Meer dan notuleren

Naast het notuleren kunnen wij u ook ondersteunen bij de organisatie van uw vergadering en/of bijeenkomst.

U kunt hierbij denken aan:

 • Samenstellen agenda
 • Opstellen van adressenlijsten
 • Uitwerken en verzenden van de uitnodigingen
 • Opstellen van volmachten, deelnamelijsten, naambordjes etcetera
 • Reserveren van de ruimte en/of faciliteiten
 • Verspreiding van de verslagen.

Welke vergadering dan ook: Algemene Ledenvergadering, bestuursvergadering, personeel -en managementvergadering of functioneringsgesprek, u kunt een beroep op ons doen!