14 June 2024

Vereniging of stichting, is administratie een plicht?

De administratie van uw vereniging of stichting

Het klinkt zwaar, maar ook als vereniging of stichting bent u administratieplichtig, ongeacht of u belastingplichtig bent of niet. Het woord plicht heeft een wat negatieve bijsmaak. Een vereniging of stichting heeft een vrijwillig karakter en dan komen er toch plichten bij kijken. Maar zie het op deze manier, met een goede administratie kunt u aantonen dat de gelden en het vertrouwen aan u goed besteed zijn.

Het bijhouden van deze administratie vergt veel tijd en de nodige kennis. Niet iedereen beschikt over voldoende tijd of diepgaande kennis. Daarnaast bent u een vereniging of stichting gestart vanuit een passie voor een bepaald doel, daar valt de administratie vaak niet onder.  En hoe organiseert u de thuisbasis? Veel organisaties beschikken niet over een kantoor met de daarbij behorende faciliteiten. Laten wij u nu een complete oplossing voor u hebben! H & v Z beschikt over gedegen kennis en ervaring om verenigingen en stichtingen de helpende hand te bieden bij hun administratie.

De helpende hand voor uw vereniging of stichting.

De helpende hand voor uw vereniging of stichting.

De helpende hand voor uw vereniging of stichting

Wij bieden ondersteuning voor uw organisatie bij de volgende zaken:

 • Bestuursondersteuning
 • Secretariële diensten
 • Financiële administratie
 • Marketing en communicatie

Bestuursondersteuning voor uw vereniging of stichting

Een vereniging of stichting valt of staat met een goed bestuur. Het is een prettig gevoel dat een bestuur terug kan vallen op een partij die de nodige ondersteuning of een adviserende rol kan bieden.U kunt op ons terug vallen bij:

 • subsidie aanvragen en afrekeningen
 • beleidsplannen
 • facilitaire vraagstukken
 • onderlinge geschillen
 • verslaglegging vanuit het bestuur.

Secretariële diensten voor uw vereniging of stichting

Wie draagt zorg voor goede communicatie, organisatie en ledenadministratie? Een spin in het web voor al deze taken is geen overbodige luxe. Wij bieden u de volgende diensten:

 • organisatie van vergaderingen en bijeenkomsten
 • notuleer service
 • correspondentie en mailings
 • relatiebeheer.

Financiële administratie voor uw vereniging of stichting

U ontvangt gelden en hoe worden deze besteed? Ontvangt u voldoende gelden om voort te bestaan? Kan het uitgavepatroon beter of voordeliger? Enkele vragen waar stichtingen en verenigingen tegenaan kunnen lopen. Om opheldering te verschaffen kunnen wij u van dienst zijn bij de volgende taken:

 • inrichten en bijhouden van uw boekhouding
 • facturatie en debiteurenbeheer
 • opstellen van de begroting
 • jaarverslaglegging
 • fiscaal advies
 • advies vergoedingen
 • advies overig financieel beleid.

Marketing en communicatie voor uw vereniging of stichting

Hoe vergaart u bekendheid en hoe trekt u leden? Wat wilt u uitstralen naar uw doelgroep? Word geen slapende organisatie. Ook een vereniging of stichting kan niet zonder social media! Wij verzorgen een breed pakket aan communicatieve diensten:

In goede handen bij H & v Z

In goede handen bij H & v Z

 • ontwikkeling en advies huisstijl
 • opstellen, inrichten en onderhoud website
 • samenstellen en opmaak brochures
 • schrijven van blogs
 • aanschaf relatiegeschenken.

Of het nu om een Vereniging van Eigenaren, sportvereniging of een stichting met een maatschappelijk, sociaal of ideëel doel gaat, bij H & v Z Administratieve Dienstverlening bent u in goede handen!